مرکز رشد گیاهان دارویی - کرج

تعداد بازدید:۱۴۲۲۲

 

نشانی: استان البرز - کرج - کیلومتر 5 اتوبان کرج/قزوین - خروجی کمالشهر - میدان علم و فناوری - جاده شهدای جهاددانشگاهی - پژوهشکده گیاهان دارویی

صندوق پستی مهرویلا: 369–31375

تلفن: 19-34764010 (026)

نمابر: 34764021 (026)

پست الکترونیک: Incubator.mp@imp.ac.ir

وب سایت: www.imp.ac.ir