قوانین و مقررات آموزشی

‌‌‌‌‌‌‌ شهریه ثبت‌نام کلاس‌های آموزشی باید به نام شخص متقاضی دوره و به حساب شماره (۱۷۰۷۹۹۳۷۲) بانک تجارت به نام مرکز آموزش جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی (ره) واریز گردد.

رعایت پوشش اسلامی و اخلاقی برای کلیه فراگیران در محیط آموزشی جهاد دانشگاهی الزامی است.

همراه داشتن کارت فراگیر در تمامی جلسات الزامی است.

حضور فراگیران در کلاس قبل از استاد الزامی است.

حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.

استفاده از تلفن همراه و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع می‌باشد.

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی در قبال اموال همراه فراگیران هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

روز و ساعت کلاس آموزشی بعد از شروع کلاس به هیچ عنوان قابل تغییر نمی‌باشد.

فراگیر موظف به حضور مرتب در کلاس‌ها طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز آموزش می‌باشد. غیبت فراگیر در یکی از موارد ذیل موجب محروم شدن وی از امتحان خواهد شد:

 

الف) غیبت غیرموجه بیش از یک هشتم کل ساعات دوره.

ب) افزایش مجموع غیبت‌های موجه و غیر موجه از یک چهارم کل ساعات دوره.

تبصره: تشخیص غیرموجه و موجه بودن غیبت فراگیر به عهده مرکز آموزش می‌باشد.

 

اعطای گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل است. تحویل کارت عضویت و کسب امتیازات لازم می‌باشد.

حداقل نمره قبولی برای صدور گواهی پایان دوره ۱۲ از ۲۰ یا ۶۰ از ۱۰۰ می‌باشد. (برای دوره‌های زبان‌های خارجی ۷۵ از ۱۰۰ می‌باشد)

صدور هر گونه گواهی، حداکثر تا یک سال پس از اتمام دوره امکان‌پذیر می‌باشد کلیه مدارک و مستندات مربوطه پس از مدت مذکور معدوم خواهد شد.

شرکت در امتحان مجدد در صورت موجه بودن غیبت فراگیر با تأیید مدیر مرکز آموزش و پس از پرداخت ۳۰ درصد شهریه بلامانع می‌باشد.

کلاس در صورت به حد نصاب رسیدن دوره برگزار می‌گردد. در غیر این صورت کل شهریه به داوطلب مسترد خواهد شد.

 

‌‌‌‌‌‌‌‌

 

کلید واژه ها: قوانین و مقررات آموزشی قوانین آموزشی مقررات آموزشی جهاد دانشگاهی مرکز آموزش جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی