اخبار

ثبت نام کارگاه تفسیر نقاشی کودک
کارگاه تفسیر نقاشی کودک

ثبت نام کارگاه تفسیر نقاشی کودک

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی، اقدام به برگزاری کارگاه تفسیر نقاشی کودک، با بهره گیری از اساتید مجرب نموده است.

ادامه مطلب