کارگاه،همایش،سمینار

کارگاه آشنایی با رویکرد فلسفه برای کودکان خردسال P۴C
کارگاه آشنایی با رویکرد فلسفه برای کودکان خردسال P۴C

کارگاه آشنایی با رویکرد فلسفه برای کودکان خردسال P۴C

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی، اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با رویکرد فلسفه برای کودکان خردسال P۴C، با بهره گیری از اساتید مجرب نموده است.

ادامه مطلب
ثبت نام کارگاه تفسیر نقاشی کودک
کارگاه تفسیر نقاشی کودک

ثبت نام کارگاه تفسیر نقاشی کودک

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی، اقدام به برگزاری کارگاه تفسیر نقاشی کودک، با بهره گیری از اساتید مجرب نموده است.

ادامه مطلب
ثبت کارگاه شناسایی، پرورش و افزایش هوش‌های چندگانه در کودکان پیش دبستانی
کارگاه شناسایی، پرورش و افزایش هوش‌های چندگانه در کودکان پیش دبستانی

ثبت کارگاه شناسایی، پرورش و افزایش هوش‌های چندگانه در کودکان پیش دبستانی

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی، اقدام به برگزاری کارگاه شناسایی، پرورش و افزایش هوش‌های چندگانه در کودکان پیش دبستانی، با بهره گیری از اساتید مجرب نموده است.

ادامه مطلب