تکنسین داروخانه

دوره تکنسین داروخانه:

  • تکنسین داروخانه یا نسخه خوان یا نسخه پیچ فردی آموزش دیده است که عموماً" وظیفه نسخه خوانی و تحویل دارو به مراجعه کننده را دارد.

  • به دکتر داروساز در ساخت دارو ها کمک می کند.

  • تکنسین داروخانه هم با مراجعه کننده و هم با پزشک و پرسنل داروخانه در ارتباط و تعامل است.

اهداف:

  • رضایت مندی مراجعه کننده به داروخانه

  • کاهش خطاها

  • توسعه پیدا کردن وضعیت پخش و مصرف دارو

  • بالا رفتن سلامت جامعه

شهریه: ۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱۴‬ ریال

کلید واژه ها: داروخانه تکنسین داروخانه کننده مراجعه کننده نسخه تکنسین دارو مراجعه