مطالب مرتبط با کلید واژه

زبان انگلیسی


آمادگی آزمون IELTS

‌‌‌‌‌‌‌دوره IELTS: اولین قدم برای آمادگی جهت آزمون آیلتس مشخص کردن میزان دانش زبان انگلیسی تان می باشد. مدت زمانی که فرصت دارید تا برای آزمون آیلتس آماده شوید. میزان دانش ابتدایی شما از زبان انگلیسی. مقدار بودجه ای که ...