مرکز رشد واحدهای فناور ICT

تعداد بازدید:۴۳۹۶

 

نشانی: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - سه راه 22 بهمن - ابتدای خیابان جهاد دانشگاهی - صندوق پستی: 1317-67145
تلفن: 31031-083    
نمابر: 8250808-083
پست الکترونیک: info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir